Author Topic: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant tissue Culture)  (Read 26908 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Agri_07

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4,783
 • ๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙
ว่างๆ มาต่อ เทคนิคปลอดเชื้อ อีกเล็กน้อยครับ  m159 m159 m159
***   คิดดี   ปฏิบัติดี  จะได้ดี   ***

###   Horticulture  Technology     ###
###   Ramkhamhaeng University    ###

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,811
 • มารเหม่งอุ๊
ที่แน่ๆลุงอะกริมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเฟินแจกเพื่อนๆด้วยนะคะ m204
« Last Edit: December 18, 2010, 10:36:32 am by Agri_07 »
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

Agri_07

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4,783
 • ๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙
ที่แน่ๆลุงอะกริมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเฟินแจกเพื่อนๆด้วยนะคะ m204


 /026 /026 /026
***   คิดดี   ปฏิบัติดี  จะได้ดี   ***

###   Horticulture  Technology     ###
###   Ramkhamhaeng University    ###

Agri_07

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4,783
 • ๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙
เทคนิคปลอดเชื้อ

หลักการปฏิบัติที่สำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

-ความสะอาด
-การใช้เทคนิคปลอดเชื้อในการปฏิบัติงานเพื่อป้องการปนเปื้อนของจุลินทรีย์

 m159 m159 m159 m159 m159
***   คิดดี   ปฏิบัติดี  จะได้ดี   ***

###   Horticulture  Technology     ###
###   Ramkhamhaeng University    ###

Agri_07

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4,783
 • ๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙
วิธีการป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์

๑. จากตัวผู้ปฏิบัติงาน
          ก่อนเข้าห้องปฏิบัติงานต้องล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาด เมื่อเข้าห้องปฏิบัติงานต้องสวมเสื้อคลุม  หมวก  ถุงมือ  ผ้าปิดปาก  เปลี่ยนรองเท้า

๒. ห้องปฏิบัติงาน
          ต้องดูดฝุ่นและเช็ดทำความสะอาดทุกวันโดยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

๓. วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
          ๓.๑ ตู้ย้ายเนื้อเยื่อ ต้องทำความสะอาด PRE-FILTER ทุกสัปดาห์
          ๓.๒ เครื่องแก้ว ด้ามมีด  คีบคีบ  กรรไกร  ก่อนปฏิบัติงานต้องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดัน ที่อุณหภูมิ  ๑๒๑ องศาเซลเซียส 
      ความดัน ๑๕ ปอนด์/ตารางนิ้ว   เป็นเวลา ๑๕-๒๐ นาที  หรืออบแห้ง ที่อุณหภูมิ ๑๘๐  องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๒-๓ ชั่วโมง
        ๓.๓ อาหารสังเคราะห์  ใช้วิธีนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดัน ที่อุณหภูมิ  ๑๒๑ องศาเซลเซียส  ความดัน ๑๕ ปอนด์/ตารางนิ้ว
      เป็นเวลา ๑๕-๒๐ นาที

 m159 m159 m159 m159 m159
***   คิดดี   ปฏิบัติดี  จะได้ดี   ***

###   Horticulture  Technology     ###
###   Ramkhamhaeng University    ###

Agri_07

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4,783
 • ๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙
การฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนพืช ที่จะนำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

** เป็นการขจัดเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่บนชิ้นส่วนพืช โดยการฆ่าเชื้อด้วยสารฆ่าเชื้อ

ขั้นตอน

* ล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนพืชด้วยน้ำ , สบู่ ,น้ำยาล้างจาน
* นำไปฟอกฆ่าเชื้อด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น  ใช้พวก Clorox ๑๐-๑๕ %  ใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที  หรือ พวกไฮเตอร์ เป็นต้น
* หลังจากนั้นล้างสารฟอกฆ่าเชื้อ ออกให้หมดด้วยน้ำสะอาด(น้ำกลั่น) ที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว ทำในตู้ปลอดเชื้อ

 m159 m159 m159 m159

***   คิดดี   ปฏิบัติดี  จะได้ดี   ***

###   Horticulture  Technology     ###
###   Ramkhamhaeng University    ###

Agri_07

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4,783
 • ๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙
*** แนวทางการเลือกใช้สารฆ่าเชื้อ ***

* ต้องมีประสิทธิภาพดี ให้เปอร์เซ็นต์ความปลอดเชื้อสูง
* ราคาไม่แพง และหาซื้อได้ง่าย
* เตรียมได้ง่าย ไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก
* ไม่เป็นอันตราย

 m159 m159 m159 m159 m159
***   คิดดี   ปฏิบัติดี  จะได้ดี   ***

###   Horticulture  Technology     ###
###   Ramkhamhaeng University    ###

Agri_07

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4,783
 • ๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙
ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

๑. ชนิดสายพันธุ์ของพืชในแต่ละชนิด

๒. ความสมบูรณ์ของหน่อ

๓. เทคนิคในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

๔. สูตรอาหาร

๕. สภาพแวดล้อมที่ใช้เลี้ยง


 m159 m159 m159 m159 m159
***   คิดดี   ปฏิบัติดี  จะได้ดี   ***

###   Horticulture  Technology     ###
###   Ramkhamhaeng University    ###

lucky

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2,832
 • SO COOL...
 /0123 /0123 /0123  เดี๋ยวอาบน้ำปลอดเชื้อก่อน......รอชมต่อครับผม..
very nice...

Agri_07

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4,783
 • ๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙
/0123 /0123 /0123  เดี๋ยวอาบน้ำปลอดเชื้อก่อน......รอชมต่อครับผม..

 m159 m159 m159
***   คิดดี   ปฏิบัติดี  จะได้ดี   ***

###   Horticulture  Technology     ###
###   Ramkhamhaeng University    ###

Agri_07

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4,783
 • ๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙
ปัญหาที่พบในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

๑. ฟอกฆ่าเชื้อไม่สำเร็จ (มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์)
๒. ชิ้นส่วนของตาตายได้ง่าย
๓. ชิ้นส่วนของตา รอดตายแต่ไม่เกิดโปรโตคอร์ม(Protocorm)
๔. โปรโตคอร์ม(Protocorm) เพิ่มจำนวนได้ช้า มักเกิดใบยอด และเจริญเป็นต้น
๕. เกิดโปรโตคอร์ม(Protocorm)  จำนวนมาก แต่ไม่พัฒนาเป็นต้น มักเกิดจากการใช้สารเร่งการเกิดโปรโตคอร์ม (Protocorm)  เช่น 2-4,D
๖. ต้นอ่อน อ่อนแอ  ตายได้ง่ายหลังจากการเอาออกปลูก
๗. เกิดการกลายพันธุ์

 m159 m159 m159 m159 m159
***   คิดดี   ปฏิบัติดี  จะได้ดี   ***

###   Horticulture  Technology     ###
###   Ramkhamhaeng University    ###

tazzuko

 • Moderator
 • Full Member
 • *****
 • Posts: 243
ลองทำสนุกๆค้าบบ
เกล็ดหอย อายุหนึ่งขวบ ได้แค่นี้๕๕๕

Pocky

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5,915
โอ้วๆๆๆๆ เยี่ยมไปเลยโป้ง  /032 /032
ผมเป็นคนนะคร๊าบ
อย่าคาดหวังไรมาก

Agri_07

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4,783
 • ๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙
แจ่มครับคุณโป้ง สำหรับภาพประกอบ  มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมได้เต็มที่เลยครับท่าน ร่วมด้วยช่วยกัน ผมมีแต่ข้อมูลและหลักการทั่วไปสมัยเรียน 
รูปภาพไม่ได้ถ่ายเก็บไว้ครับท่าน  เลยมีแต่เนื้อหาและหลักการทั่วไปนำมาเผยแพร่อย่างเดียวครับท่าน  ;) ;) ;)
***   คิดดี   ปฏิบัติดี  จะได้ดี   ***

###   Horticulture  Technology     ###
###   Ramkhamhaeng University    ###

lucky

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2,832
 • SO COOL...
 m058

เรียนแล้วลืมไปหมดแล้วครับ เก็บเข้ากรุไปสิบกว่าปีแล้ว.... em425 em425 em425

« Last Edit: December 22, 2010, 11:38:31 am by Agri_07 »
very nice...