Author Topic: หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี  (Read 26742 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Agri_07

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4,783
 • ๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙
" หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต" เป็นพระสงฆ์ที่เล่าขานกันว่าทรงคุณพุทธาคมเข้มขลัง แห่งวัดกุดชมภู ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ท่านเป็นศิษย์สายตรงของพระครูวิโรจน์รัตโนมล (หลวงปู่รอด นันตโร) แห่งวัดทุ่งศรีเมือง และอดีตเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระเกจิอาจารย์ผู้มีความเข้มขลังมีพลังจิตสูง
 
           ชาติภูมิ หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต ถือกำเนิดเกิด ณ บ้านกุดชมภู เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๖๕ ตรงกับวันจันทร์ขึ้น ๑๕ค่ำ เดือน ๓ ปีจอ เกิดในตระกูล คำงาม โยมบิดา-มารดา ชื่อนายสาและนางหอม คำงาม ครอบครัวทำนาทำสวน หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต ปัจจุบันท่านอายุ ๘๙ ปี
มีชื่อ-นามสกุลเดิมว่า คำบุ คำงาม ท่านเป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องทั้งหมด ๖ คน
 
       กาลต่อมาท่านเจริญวัยขึ้น มีอายุอันสมควร บิดามารดาได้ให้บรรพชาในปี พ.ศ.๒๔๘๒ ณ วัดกุดชมภู โดยมี พระครูญาณวิสุทธิคุณ (กอง) วัดตากโพธิ์ เป็นพระอุปัชฌาย์
          ภายหลังบวช ท่านได้มีโอกาสเดินทางไปกราบไหว้ พระครูวิโรจน์รัตโนมล (หลวงปู่รอด นันตโร) วัดทุ่งศรีเมือง เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และได้รับความเมตตาโอบอ้อมอารีจากหลวงปู่รอดเป็นอย่างยิ่ง
      อุปนิสัยของสามเณรคำบุ เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้จึงมีโอกาสได้พบกับพระอาจารย์รอด วัดบ้านม่วง ผู้เป็นศิษย์อุปัฏฐากหลวงปู่รอด นันตโร แห่งวัดทุ่งศรีเมือง ด้วยเหตุนี้พระอาจารย์รอดจึงได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่รอดจวบจนท่านได้ มรณภาพลง พระอาจารย์รอดก็กลับมาพำนักพักที่วัดบ้านม่วงตามเดิม
 
    กล่าวสำหรับพระอาจารย์รอด วัดบ้านม่วง ท่านเป็นพระที่มีวิทยาคมแก่กล้า พระอาจารย์รอดเป็นคนบ้านเดียวกันกับสามเณรคำบุ (สมัยบวชเณร) จึงมีความคุ้นเคยกันมาก่อน
 
    ด้วยความที่สามเณรคำบุเป็นผู้มีนิสัยสงบเรียบร้อย ใจเย็น มีเหตุมีผล เหตุนี้เองพระอาจารย์รอด จึงได้ถ่ายทอดวิทยาคมต่างๆ ที่ได้ร่ำเรียนมาแก่สามเณรคำบุตั้งแต่นั้นเรื่อยมา
 
จวบจนถึงวัยอุปสมบทเป็นพระภิกษุ จึงอุปสมบท เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๖ ได้รับฉายาว่า " คุตฺตจิตฺโต "
 
มี พระครูสาธุธรรมจารี (สา) วัดดอนจิก เป็นพระอุปัชฌาย์
 
      ครั้นบวชเป็นพระแล้ว หลวงปู่คำบุท่านยังคงแวะเวียนไปร่ำเรียนสรรพวิชาเวทมนตร์คาถาอาคมต่างๆ กับพระอาจารย์รอด ที่วัดบ้านม่วงอยู่เป็นประจำ ได้ศึกษาศาสตร์วิชาต่างๆ จากตำรา จนมีความชำนาญแตกฉานจึงออกเดินธุดงค์เพื่อแสวงหาครูบาอาจารย์ หลวงปู่คำบุได้มีโอกาสร่ำเรียนวิชาวิปัสสนากรรมฐานและวิทยาคมจากพระอาจารย์ที่มีความ ชำนาญด้านพระคาถาอาคมหลายรูปจนวิชาแกร่งกล้า จึงได้กลับมาจำพรรษาอยู่ที่ วัดกุดชมภูจนถึงปัจจุบัน
 
    มีเรื่องน่าสนใจอยู่ตอนหนึ่ง เนื่องจากพระอาจารย์รอดท่านเป็นพระที่ร้อนวิชาชอบลองวิชาอยู่เสมอ เมื่อร่ำเรียนวิชาอาคมแขนงใดได้ก็จะนำมาทดสอบหรือทดลองวิชานั้นอยู่เป็นประจำ
 
     มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านได้สำเร็จวิชาหุงสีผึ้งมหาเสน่ห์ แล้วทำการทดลองปรากฏว่าบรรดาญาติโยมทั้งหญิงและชายแห่เข้ามาที่วัดเพื่อมาขอ สีผึ้งมหาเสน่ห์จากท่านอย่างมากมาย จนไม่มีเวลาประกอบกิจสงฆ์อันใดได้ ท่านจึงย้ายมาอยู่กับพระภิกษุคำบุ ที่วัดกุดชมภูและได้เขียนตำราเพื่อมอบให้กับพระภิกษุคำบุไว้ศึกษาเล่าเรียน สืบต่อไป
 
      พระภิกษุคำบุได้ศึกษาศาสตร์วิชาต่างๆ จากตำรา จนมีความชำนาญแตกฉาน จึงออกเดินจารึกธุดงค์เพื่อแสวงหาครูบาอาจารย์ ได้มีโอกาสร่ำเรียนสายวิชาวิปัสสนากรรมฐานและวิทยาคมต่างๆ ในสายของท่านสำเร็จลุน แห่งวัดเวิ่นไชย เมืองปาเซ นครจำปาสัก พระผู้ทรงอภิญญา
       นอกจากการศึกษาวิชาทางด้านวิปัสสนากรรมฐานแล้ว สรรพวิชาอาคมทุกแขนง หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต ท่านก็มีความชำนาญและได้หมั่นศึกษาฝึกฝนอยู่เป็นประจำ ตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์
 
        ปัจจุบัน หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู มีอายุถึง ๘๙ ปี แต่ยังคงให้ความเมตตาศิษยานุศิษย์อย่างสม่ำเสมอ ในทุกวันอังคาร เสาร์ และอาทิตย์ ท่านจะประกอบพิธีลงเหล็กจารอักขระธรรมอักษรลาว ลงบนแผ่นหลังของบรรดาลูกศิษย์ที่เดินทางมาจากสถานที่ต่างๆ ด้วยความเมตตา
 
        การจารอักขระธรรมลงแผ่นหลังของหลวงปู่ญท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต ถือเป็นกุศโลบายทางธรรมเพื่อบ่งบอกถึง " ความประมาทเป็นบ่อ เกิดแห่งความตาย หรือความหายนะ " ดังนั้นควรตั้งมั่นไม่ให้อยู่ในความประมาท ที่สำคัญถ้าท่านได้จารอักขระธรรมได้ครบถึง ๗ ครั้ง ว่ากันว่าอักขระธรรมจะฝังลึกถึงกระดูกและถ้าประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งของครู บาอาจารย์อย่างเคร่งครัดแล้ว จะอยู่ยงคงทน ต่อศาสตราวุธทั้งปวง*** ด้วยแรงศรัทธาหลวงปู่ญาท่านคำบุ? คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
 ลูกขอเผยแผ่บารมีหลวงปู่ท่าน สาูธุ สาธุ สาธุ...


๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙
***   คิดดี   ปฏิบัติดี  จะได้ดี   ***

###   Horticulture  Technology     ###
###   Ramkhamhaeng University    ###

Agri_07

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4,783
 • ๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙
ด้วยแรงศรัทธาหลวงปู่ญาท่านคำบุ? คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี

ลูกขอเผยแผ่บารมีหลวงปู่ท่าน สาูธุ สาธุ สาธุ...


๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙
***   คิดดี   ปฏิบัติดี  จะได้ดี   ***

###   Horticulture  Technology     ###
###   Ramkhamhaeng University    ###

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
คุณอะกริไปกราบหลวงปู่มาเหรอคะ  1/4
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

Agri_07

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4,783
 • ๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙
" สิ่งศักดิ์สิทธิ์   มีอยู่จริง   คิดดี  ปฏิบัติ  จะได้ดี   สาธุ  สาธุ  สาธุ... " ๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙
***   คิดดี   ปฏิบัติดี  จะได้ดี   ***

###   Horticulture  Technology     ###
###   Ramkhamhaeng University    ###

Agri_07

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4,783
 • ๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙
คุณอะกริไปกราบหลวงปู่มาเหรอคะ  1/4

เป็นรูปเก่าของวันที่ ๘ เดือน ๘ ปีพ.ศ.๒๕๕๓  ผมไปกราบหลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี

เป็นครั้งที่สองในชีวิตของผม  ตอนที่หลวงปู่ท่านมาโปรดลูกศิษย์ ในกรุงเทพฯ ที่วัดศรีสุดารามฯ บางขุนนนท์ ครับป้าอุ๊๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙  m159 m159 m159
***   คิดดี   ปฏิบัติดี  จะได้ดี   ***

###   Horticulture  Technology     ###
###   Ramkhamhaeng University    ###

Agri_07

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4,783
 • ๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙
ผ้ายันต์ พิมพ์ รอยมือ รอยเท้า  หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี

ผืนนี้ผมได้จากพี่สาวคนงาม แห่งเมืองอุบลราชธานี รอยมือ รอยเท้า หลวงปู่ท่าน ปั๊มจากน้ำหมาก  มีเศษหมาก เศษพลู

กระจายอยู่ พร้อมลายเซ็นต์หลวงปู่ท่าน มีตรายางของวัดกุดชมภูประทับ ๒ที่ครับ  สาธุ สาธุ สาธุ...๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙ 
***   คิดดี   ปฏิบัติดี  จะได้ดี   ***

###   Horticulture  Technology     ###
###   Ramkhamhaeng University    ###

Agri_07

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4,783
 • ๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙
ด้วยแรงศรัทธาหลวงปู่ญา่ท่า?นคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภูจ.อุบลราชธานี
วันก่อนมีพี่ชาย แห่งเมืองอุบลราชธานี ได้แบ่งผ้าจีวรหลวงปู่ญาท่า?นคำบุ คุตฺตจิตฺโต
มาให้ผมบูชา เล็กน้อยแต่ประเมินค่ามิได้? ลักษณะเป็นเส้นกว้างประมาณ๑?ซม.
ยาวประมาณ ๖-๗ซม. ผมตั้งใจจะอาราธนาแขวนขึ้นค?อ บูชาติดตัวเดินทางใกล้ไกล เพื่อเป็นสิริมงคล
จากนั้นผมได้นำผ้าจีวรหลวงป?ู่ท่าน มาม้วนพันกับ ไม้หวายเสก เป็นของที่พ่อของผมได้มาบูช?านานแล้ว
พอม้วนเสร็จได้นำแผ่นทองคำเ?ปลวแปะ  แล้วนำไปใ่ส่หลอด เพื่อนำไปแขวนบูชา  สาธุ สาธุ สาธุ...๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙
***   คิดดี   ปฏิบัติดี  จะได้ดี   ***

###   Horticulture  Technology     ###
###   Ramkhamhaeng University    ###

Agri_07

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4,783
 • ๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙
ด้วยแรงศรัทธาหลวงปู่ญาท่าน?คำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี  ผมตั้งจิตอธิฐาน ขอให้พบเจอเหรียญรุ่นแรก ปีพ.ศ.๒๕๒๒ ของหลวงปู่ท่าน
เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน ลูกศิษย์ที่ศรัทธาหลวงปู่ท่านต่างคนต่างตามหา เช่า-บูชา หนึ่งในนั้นก็คือผม  ตอนนี้เหรียญเก๊ ระบาดอย่างหนัก ในเมืองอุบลราชธานี
ขอบอกว่า ทำได้เหมือนเกือบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ถ้าใครไม่เคยเห็นเหรียญองค์ครู ต้องบอกว่าโดนอย่างแน่นอน เหรียญนี้ผมได้มาจากพี่ชาย แห่งเมืองอุบลราชธานี
แบ่งมาให้น้องชายคนนี้  เป็นบุญของผมอย่างมาก ถึงสภาพของเหรียญ จะถูกใช้งานมาบ้าง แต่พุทธคุณไม่ลดน้อยลงแต่อย่างใด พิเศษหลวงปู่ท่านเมตตา ลงเหล็กจาร
ด้านหน้า ด้านหลังเหรียญ พร้อมปลุกเสกให้อีกรอบ เท่านี้ก็บรรยากาศไม่หมดแล้วครับเหรียญรูปไข่ รูปเหมือนพิมพ์องค์ รุ่นแรก เนื้อทองแดง  หลวงปู่ญาท่าน?คำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๒๒ จำนวน ๒ครั้ง ครั้งแรก ๒,oooเหรียญ ได้แจกจ่ายญาติโยมจนหมด แต่ไม่พอแจกครับ
เลยสร้างเพิ่มอีก ๕,oooเหรียญ จากบล๊อกเดียวกันในปีเดียวกัน ร่วมทั้งหมดประมาณ ๗,๐๐๐เหรียญครับ   
(ข้อมูลจากลุงผู้ใกล้ชิดหลวงปู่ญาท่านคำบุที่วัดกุดชมภู)ปล. เหรียญรุ่นแรก มีประสบการณ์ ตามคำบอกเล่าจากคนในพื้นที่ และผมได้พบเจอ  แคล้วคลาด  สาธุ  สาธุ  สาธุ...


เพิ่มเติมประสบการณ์ เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี   ในอดีตตามคำบอกเล่าครับ

=> ประสบการณ์ เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่คำบุ จากคำกล่าวของกรรมการวัดกุดชมภู และประชาชนแถบวัด เป็นที่โด่งดัง จนทำให้เหรียญรุ่นนี้หมดจากวัดในเวลาอันรวดเร็ว หลังจากเหรียญรุ่นแรกออกให้บูชา เหรียญละ ๒บาท บอกตามตรงครับ คนบูชาแทบไม่มี ต้องเรียกว่าขอร้องให้ช่วยทำบุญกันเลยทีเดียว เหตุเกิดเมื่อกรรมการวัดท่านหนึ่ง นำเหรียญรุ่นแรก ไปให้ผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งช่วยทำบุญบูชา กรรมการวัดท่านนี้ถือเหรียญออกจากวัดไปประมาณสิบเหรียญเพื่อนำไปให้ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อถึงบ้านผู้ใหญ่ กรรมการวัดก็มอบเหรียญให้ผู้ใหญ่บ้านท่านนั้น เมื่อผู้ใหญ่บ้านรับพระ เสียงดัง แชะ แชะ แชะ !! ไม่น่าเชื่อ !! ปืนครับ มีคนมาลอบยิงผู้ใหญ่บ้าน ( ภายในตัวผู้ใหญ่ไม่มีพระเครื่อง หรือเครื่องรางใดๆ มีเพียงในมือที่ถือถุงเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่คำบุ ที่รับมากจากกรรมการวัดเท่านั้น ) นี้คือที่มาแรกเริ่มของประสบการณ์ และหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น ยังมีเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ เกิดกับบุคคล ท่านอื่นๆ อีกมากมายหลายคน  สาธุุ  สาธุ  สาธุ... =>


๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙
« Last Edit: August 15, 2011, 08:48:18 AM by Agri_07 »
***   คิดดี   ปฏิบัติดี  จะได้ดี   ***

###   Horticulture  Technology     ###
###   Ramkhamhaeng University    ###

Agri_07

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4,783
 • ๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙
เหรียญรูปไข่ รูปเหมือน พิมพ์ครึ่งองค์ (รุ่น๒) เนื้อทองแดงรมดำ  หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๓๖  จำนวนประมาณ ๒,๐๐๐เหรียญ 

**ตอนนี้มีข้อมูลจากคนในพื้นที่ ว่ามีเหรียญบล๊อกเก๊ ออกมาแล้วถ้าได้ข้อมูลอย่างไร จะแจ้งมาให้ทราบกันครับ **ปล. เหรียญ(รุ่น๒) มีประสบการณ์ แคล้วคลาด  สาธุ สาธุ สาธุ...๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙
***   คิดดี   ปฏิบัติดี  จะได้ดี   ***

###   Horticulture  Technology     ###
###   Ramkhamhaeng University    ###

Agri_07

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4,783
 • ๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙
เหรียญเสมารุ่นแรก ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนเต็มองค์   ด้านหลังเป็นรูปพระสิวลี (รุ่น๓)
หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี   
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๔๔ จำนวน ๖,๐๐๐ เหรียญ
 


***เหรียญนี่พิเศษ หลวงปู่ท่านเมตตาจารอักขระ สาธุ สาธุ สาธุ...


ปล. เหรียญ(รุ่น๓) มีประสบการณ์ โชคลาภ สาธุ สาธุ สาธุ... (ข้อมูลจากหนังสือชีวประวัติ หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต )


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙
***   คิดดี   ปฏิบัติดี  จะได้ดี   ***

###   Horticulture  Technology     ###
###   Ramkhamhaeng University    ###

Agri_07

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4,783
 • ๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙
เหรียญรูปไข่ รูปเหมือนพิมพ์ครึ่งองค์  รุ่น เกษียร ๘๐ปี (รุ่น ๔)  เนื้อทองแดงรมดำ 
หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู   จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๔๕   จำนวน  ๑๐,๐๐๐ เหรียญ
 

***เหรียญนี้พิเศษ หลวงปู่ท่านเมตตาจาร และปลุกเสกให้อีกครั้ง

ผมรับมากับมือท่าน   หลวงปู่ท่านเมตตาอย่างมาก  สาธุ สาธุ สาธุ...

***เหรียญประวัติศาสตร์ วันแรกของชีวิตของผม ที่ได้กราบหลวงปู่ท่าน ***ปล. เหรียญ(รุ่น๔) มีประสบการณ์  แคล้วคลาด สาธุ สาธุ สาธุ...  (ข้อมูลจากหนังสือชีวประวัติ หลวงปู่ญาท่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต )


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙
***   คิดดี   ปฏิบัติดี  จะได้ดี   ***

###   Horticulture  Technology     ###
###   Ramkhamhaeng University    ###

Agri_07

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4,783
 • ๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙
เหรียญระฆัง(จอบ) เนื้อทองแดงรมดำ (รุ่น๕) 
หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๐ จำนวน ๑๐,๐๐๐เหรียญปล. เหรียญ(รุ่น๕) มีประสบการณ์  แคล้วคลาด สาธุ สาธุ สาธุ...


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙
***   คิดดี   ปฏิบัติดี  จะได้ดี   ***

###   Horticulture  Technology     ###
###   Ramkhamhaeng University    ###

Agri_07

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4,783
 • ๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙
เหรียญบูชาครู  รุ่น วิหารธรรมเจดีย์ศรีชมพู  เนื้อทองแดงผิวไฟ   (รุ่น๖)
หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๑   จำนวน ๓,๐๐๐เหรียญ  ด้านหน้าเหรียญ
ตอกโค๊ตตัว นะ  ตรงสังฆาฏิ ๑ตัว๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙
***   คิดดี   ปฏิบัติดี  จะได้ดี   ***

###   Horticulture  Technology     ###
###   Ramkhamhaeng University    ###

Agri_07

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4,783
 • ๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙
ล๊อกเก็ตสี่เหลี่ยม ฉากทอง ขนาดจัมโบ้ (รุ่น๒)  รุ่นมหามงคลแบ่งลาภ   
หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต  วัดกุดชมภู  จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๑   จำนวน ๒๑องค์
ด้านหลังบรรจุผงผงพุทธคุณ ผงไฝ่พันตา เส้นเกศา จีวร ตะกรุด   
ปิดด้วยแผ่นตะกั่ว พร้อมรอยจาร 


๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙
***   คิดดี   ปฏิบัติดี  จะได้ดี   ***

###   Horticulture  Technology     ###
###   Ramkhamhaeng University    ###

Agri_07

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4,783
 • ๙๙๙ หนุ่มสิงห์บางระจัน ๙๙๙
พระปิดตาไม้พยุงแกะ รุ่นมหามงคลแบ่งลาภ 
หลวงปู่ญาท่านคำบุ  คุตฺตจิตฺโต   วัดกุดชมภู   จ.อุบลราชธานี
จัดสร้างปีพ.ศ.๒๕๕๑  จำนวน ๘๖องค์ เท่ากับอายุ ๘๖ ของหลวงปู่ท่านในช่วงเวลานั้น   
ใต้ฐานฝังตะกรุด1ดอก อุดด้วย สีผึ้งเกศา  ตอกโค๊ตคำว่า  คำบุ  และหมายเลข ๘๖
รอยจารมือทั้งองค์  พร้อมทาสีทองตรงยันต์นะปืนแตก๙๙๙หนุ่มสิงห์บางระจัน๙๙๙
***   คิดดี   ปฏิบัติดี  จะได้ดี   ***

###   Horticulture  Technology     ###
###   Ramkhamhaeng University    ###