Author Topic: วิธีการโพสข้อความ และ โพสรูปภาพ  (Read 9172 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
สำหรับสมาชิกใหม่ที่อยากโพสข้อความลงในบอร์ดนะคะ

การโพสข้อความ

1.  เมื่อท่านเปิดกระทู้ขึ้นมา แล้วอยากจะพูดคุยกับเพื่อน  ที่ความคิดเห็นล่างสุด ท่าจะเห็นคำว่า Reply ก็คลิกค่ะ
« Last Edit: October 15, 2011, 10:28:58 AM by wanna »
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
2. จากนั้นจะขึ้นช่องให้ท่านใส่ความคิดเห็นของท่านลงไป  ดังรูป 
พวกอีโมติค่อนลิงทั้งหลาย  อยากใช้ตัวไหน ท่านก็คลิกไปที่ตัวนั้นได้เลยเลยค่ะ ก็จะขึ้นเป็นรหัสโค้ท บนเนื้อหาที่พื้นที่คอมเม้นท์ ค่ะ

จากนั้นก็กด  Post  ข้อความได้เลยค่ะ
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
3. ในกรณีที่อ่านอยากจะเน้นคุยกับความเห็นของสมาชิกท่านใด แบบเฉพาะเจาะจง  ท่านสามารถ quote ข้อความนั้นๆมาได้เลย  โดยคลิกที่คำว่า "Quote"  ในรูปค่ะ

เช่น อยากจะพูดคุยเน้นที่ข้อความของ Mercury  ก็ quote มาได้เลยค่ะ
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
4.  ในกรอบของพื้นที่เขียนคอมเม้นท์หลังจากที่กดคำว่า quote ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ  จากนั้นเราก็พิมพ์ข้อความ ต่อลงไปได้เลย 
จากนั้นก็กดPost  ข้อความ  ค่ะ
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
5.  เมื่อกดโพสแล้ว  จะขึ้นในลักษณะแบบนี้ค่ะ 
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
6.  ในกรณีอยากจะโพสรูปลงไปในข้อความด้วย  ก็ให้คลิกที่คำว่า Additional options ในรูปค่ะ
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
7.  เมื่อคลิกแล้ว  ท่านจะสามารถเห็นปุ่ม browse ไฟล์ภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านค่ะ
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
8.  ไฟล์ภาพที่เลือกใช้ จะต้องมีขนาดไม่เกิน 128 Kb ค่ะ  และชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษค่ะ  และถ้าท่านอยากจะโพสรูปหลายๆภาพ ก็คลิกที่คำว่า (more attachments)  จะมี Browse เพิ่มขึ้นมาให้ท่าน เลือกไฟล์ภาพมาลงต่อไปค่ะ

จากนั้นก็กด โพส  ข้อความค่ะ
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
9.  เมื่อกดโพสแล้วจะขึ้นมาแบบนี้ค่ะ 
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
10.  ถ้าท่านอยากแก้ไขข้อความที่พิมพ์ลงไป  ก็ให้กด  คำว่า Modify นะคะ  ตามรูปลูกศรตรงกลาง
ก็จะขึ้นพื้นที่คอมเม้นอันเดิมให้ท่านพิมพ์แก้ไข จากนั้นก็กดโพส ค่ะ
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
11. ในกรณีที่ท่านอยากจะลบความเห็นของท่าน  ก็กดคำว่า Remove ค่ะ ที่ลูกศรอันท้ายสุด  ก็จะขึ้นข้อความถามย้ำท่านว่า Remove this message?  ถ้ายืนยันก็  ตกลง   ก็เสร็จการลบความเห็นของท่านค่ะ
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
ท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานบอร์ด  แจ้งได้เลยค่ะ  em195 em195
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

Pocky

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5,915
มีวิธ๊การโพสรูปจาก iphone หรือ ipad มะครับ เคยเห็นแวปๆหาไม่เจอ  /023
ผมเป็นคนนะคร๊าบ
อย่าคาดหวังไรมาก

kawhom

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • Posts: 17
  • bead | crystal
 em195 em163

ch@t

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 16,709
 • ดินดี ปลูกไม้งาม ต้องดินลุงชัช
ทดสอบการโพสน์ นุ ฝากดูเรื่อง Time Zone บนบอร์ดด้วยนะ.....เหมือนว่า server register time zone ไม่ถูกต้องนะ
คนเรานะบางครั้งก็ไม่ต้องพยายามวิ่งหาเป้าหมายหรอก เพียงแต่พยามยามหมั่นทำในสิ่งที่ตั้งใจ ท้ายที่สุดเป้าหมายก็วิ่งมาหาเราเอง...

เมษายน 56