Author Topic: Huperzia species / เกล็ดหอยใบบิด(เกล็ดหอยไฮบริด)  (Read 10181 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,811
 • มารเหม่งอุ๊
ผู้รวบรวมข้อมูลโดย wwssnn

ชื่อวิทยาศาสตร์ Huperzia species

ชื่อไทย      เกล็ดหอยใบบิด , เกล็ดหอยไฮบริด
 
แหล่งกำเนิด ภาคใต้ของประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย

ลักษณะทางกายภาพ ใบรูปแถบมีความกว้างกว่าไม้สายชนิดอื่นๆ รูปใบคล้ายไม้สายที่ชื่อ เกล็ดหอยแต่ใบจะบิดออกด้านข้าง เจริญเติบโตโดยการแตกกอจนเป็นพุ่มใหญ่สวยงาม ในแต่ละเส้นจะมีการแตกทวิเช่นเดียวกับไม้สายชนิดอื่นๆ ก้านใบสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำ สามารถยาวได้มากกว่า 1 เมตร เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วช่วงปลายจะออกสตอบายรัสเช่นเดียวกับไม้สายชนิดอื่นๆ  นอกจากนี้ลักษณะของใบและสีของใบยังมีความหลากหลาย จนบางท่านบอกว่าไม้สายพันธุ์นี้มีหลายฟอร์ม บางชนิดใบประกบตัวกันเป็นสามเหลี่ยมสวยงามมาก

สภาพการปลูกเลี้ยง เลี้ยงใต้ซาแลนกรองแสง 60 เปอร์เซ็นต์ ถูกแสงแดดวันละ 6 ถึง 7 ชั่วโมง ราวแขวนสูง ๓ เมตร เครื่องปลูกรากชายผ้าสีดาหั่น รากเฟินข้าหลวงหั่น หรือกาบมะพร้าวสับ อย่างหนึ่งอย่างใด ผสมกับเปลือกสนนิวซีแลนด์ ยี่ห้อ Orchiata ประมาณ ๑ ถึง ๒ กำมือสำหรับกระถาง 6  ถึง  8 นิ้ว เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในเครื่องปลูก ใช้ปุ๋ยออสโมโคท ๓ เดือน ครั้ง รดน้ำให้เครื่องปลูกจนชุ่มวันเว้นวัน ในฤดูฝนหากฝนตกต่อเนื่องจะไม่รดน้ำเลย

ข้อมูลจำเพาะ  1.เดิมไม้สายพันธุ์นี้ถูกเรียกชื่อในทางการค้าจนติดตลาดว่า เกล็ดหอยไฮบริด แต่เนื่องจากคำว่า “ไฮบริด” ซึ่งหมายถึงลูกผสมนั้น ทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในกลุ่มนักปลูกเลี้ยงเฟินสายหลายท่าน ต่อมาเมื่อต้นปี 2554 จึงมีการเรียกชื่อไม้สายพันธุ์นี้ในทางการค้าอีกชื่อหนึ่งว่า “เกล็ดหอยใบบิด” ซึ่งเป็นการเรียกตามลักษณะของไม้ที่มีความคล้ายกับเกล็ดหอย แต่ไม้สายพันธุ์นี้มีลักษณะของใบที่บิดออกด้านข้างนั่นเอง อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมีผู้ค้าและผู้ปลูกเลี้ยงบางท่านเรียกชื่อไม้สายพันธุ์นี้ว่าเกล็ดหอยไฮบริดเช่นเดิมอยู่ 
                      2.จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ปลูกเลี้ยงบางท่านทำให้พอทราบหากพื้นที่ใดที่พบเกล็ดหอย ก็มักจะมีการพบเกล็ดหอยใบบิดหรือเกล็ดหอยไฮบริดด้วย แต่ยังไม่เคยมีการพบเกล็ดหอยใบบิดหรือเกล็ดหอยไฮบริดในพื้นที่ที่ไม่มีเกล็ดหอย จึงเป็นข้อมูลอีกอย่างหนึ่งที่สนับสนุนแนวความคิดของนักปลูกเลี้ยงบางท่านเกล็ดหอยใบบิดต้นนี้มีลักษณะของการเรียงตัวของใบที่ถี่ มากกว่าชนิดที่พบเห็นทั่วๆ ไปลักษณะสตอบายรัสของเกล็ดหอยใบบิด


ลักษณะของใบรูปแถบที่มีความกว้างมากกว่าเฟินสายชนิดอื่นๆต้นที่มีลักษณะของใบประกบตัวเป็นสามเหลี่ยมสวยงาม
ภาพเปรียบเทียบระหว่างสองต้น

"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

wwssnn

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 10,124
ลักษณะของเกล็ดหอยใบบิดที่ใบมีขนาดเล็กและมีสีบลู

wwssnn

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 10,124
ต้นที่ใบมีลักษณะคว่ำและงุ้มคล้ายกระดิ่งคว่ำ