Author Topic: Huperzia dalhousiana Coarse form / สิงห์บลูขนแข็ง  (Read 5366 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

wanna

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 46,810
  • มารเหม่งอุ๊
ภาพและข้อมูลโดยคุณตี๋เถื่อน

ชื่อวิทยาศาสตร์...................Huperzia dalhousiana Coarse form
ชื่อไทย....................สิงห์บลูขนแข็ง
ชื่อทางการค้า.............สิงห์บลูขนแข็ง
แหล่งกำเนิด....... .......ไทย มาเลเซีย
http://ลักษณะทางกายภาพ.....แกนใหญ่ ขาว เกล็ดใบสีฟ้ายาว เรียงตัวห่างและกาง เห็นแกนชัดเจน และมีสตรอบายลัสเป็นคล้ายเฟินสายทั่วไปมากกว่าสิงห์บลูขนนุ่ม
สภาพการปลูกเลี้ยง.......เหมือนสิงห์บลูขนนุ่ม



เกล็ดใบสีฟ้า



แกนใหญ่และเกล็ดใบห่าง







สตรอบายลัสเป็นคล้ายเฟินสายทั่วไปมากกว่าสิงห์บลูขนนุ่ม


"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ