Author Topic: Huperzia species "Nang Klay Nakornsri" / นางกลายนครศรีธรรมราช (อ.พรหมคีรี)  (Read 4876 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

wanna

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 46,810
  • มารเหม่งอุ๊
ข้อมูลและภาพโดยคุณ Mercury

ชื่อวิทยาศาสตร์    Huperzia species "Nang Klay Nakornsri"
ชื่อไทย ....................นางกลายนครศรีธรรมราช (อ.พรหมคีรี)
ชื่อทางการค้า .............นางกลายนครศรีฯ (ใบกาง)
แหล่งกำเนิด .............. อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช

ลักษณะทางกายภาพ .....จุดเด่น...แกนเส้นขนาดเล็ก เกล็ดใบกาง เรียงตัวห่างๆ ...เกล็ดแหลม ปลายงอนเล็กน้อย.....
                               ใบสีเขียวใส สตรอบายลัสขนาดเล็ก

สภาพการปลูกเลี้ยง .......ในกทม. บริเวณบ้านปลูกเลี้ยงไม้ใหญ่(ให้ร่มเงา) มีบ่อน้ำให้ความชื้น แสงแดดส่องครึ่งวัน.....
                               ติดตั้งหลังใส(กันฝน) .....ปุ๋ยออสโมโค้ท ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ รดน้ำสองวันครั้ง(ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม)
                               เครื่องปลูกรากชายผ้าสีดา รากข้าหลวง ...กาบมะพร้าว
ตัวอย่าง ...เกล็ดใบกาง-แหลม
ตัวอย่าง ...การเรียงตัวของเกล็ดใบ(แบบห่างๆ)


ตัวอย่าง ...แกนเส้นขนาดเล็ก


สตรอบายลัส...ขนาดเล็ก

"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ