Author Topic: การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี " ไตรโคเดอร์มา "  (Read 49284 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
เราก็เอามาขยำๆ ให้เชื้อกระจายให้ทั่วเมล็ดข้าวๆ แล้วก็วางไว้เหมือนเดิมอีก1-2วันค่ะ
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
เมื่อเชื้อโตเต็มที่แล้ว โดยปรกติจากวันที่เราทำจนถึงวันใช้งานได้ก็ราวๆ5-7วันค่ะ  ไม่ควรเกินนี้เพราะว่าเชื้อไตรโคเดอร์มาจะหมดอาหารกิน  ตอนนี้เค้าหิวพวกเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคพืชมากๆแล้วค่ะ

เราก็เอามาใส่ภาชนะแบบนี้  แล้วเอาน้ำใส่ลงไปพอประมาณค่ะ
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
คนๆๆๆ ให้เชื้อไตรโคเดอร์มาที่เป็นสีเขียวๆละลายน้ำที่ใส่ลงไป แล้วก็กรองด้วยกระชอนค่ะ 
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
จากนั้น ก็เอาน้ำนี้แหละค่ะ  ไปผสมน้ำอีก 10 ลิตร  แล้วเอาไปทำการฉีดพ่นลงบนต้นเฟิน กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆ ที่เราต้องการค่ะ
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
ต่อไปนี้คือ ศักยภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาค่ะ
ไตรโคเดอร์มาจัดเป็นเชื้อราชั้นสูงที่เจริญเติบโตได้ดีในดิน เศษซากพืช ซากสิ่งมีชีวิตต่างๆรวมทั้งจุลินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ตามธรรมชาติ  โดยมีกลไกในการต่อสู้กับเชื้อสาเหตุโรคพืชอยู่4ประการ
1. แข่งขันกับเชื้อโรคพืช  ด้วยเหตุที่เชื้อราไตรโคเดอร์มาสร้างเส้นใยรวดเร็ว สามารถสร้างสปอร์ได้ปริมาณสูง โดยอาศัยอาหารจากเศษวัสดุอินทรีย์ต่างๆจึงช่วยให้เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถแข่งขันกับเชื้อโรคพืชหรือจุลินทรีย์ที่อยู่บริเวณเดียวกัน

2. การเป็นปรสิตต่อเชื้อโรคพืช  เชื้อไตรโคเดอร์มาที่ผ่านการคัดเลือกแล้วสามารถพันรัดเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรคพืช แล้วสร้างเอนไซม์ไคติเนส เซลลูเลส และกลูคาเนส วึ่งมีคุณสมบัติในการย่อยสลายผนังเส้นใยของเชื้อโรคพืช จากนั้นจึงแทงเส้นใยเข้าไปเจริญอยู่ภายในเส้นใยโรคพืชเป็นเหตุให้เชื้อโรคพืชสูญเสียความมีชีวิต ส่งผลให้ปริมาณของเชื้อโรคพืชลดลง
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
3.การสร้างสารยับยั้งหรือทำลายเชื้อโรคพืช
เชื้อไตรโคเดอร์มาบางสายพันธุ์สามารถสร้างสารปฎิชีวนะสาร  สารพิษและน้ำย่อยเพื่อหยุดยั้งหรือทำลายเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้

4.ชักนำให้พืชมีความต้านทานโรค
เชื้อไตรโคเดอร์มาบางสายพันธุ์ สามารถชักนำให้พืชสร้างกระบวนการผลิตสารประเภทเอนไซม์หรือโปรตีน ซึ่งมีส่วนช่วยให้พืชเกิดความต้านทานต่อเชื้อโรคได้

 ;) ;)
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

รามอินทรา

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1,024
 • เลี้ยงเฟินก็หนุก.... เลี้ยงลูกหนุกก่า.... อิอิอิ.....
เจ๊อุ๊ครับ.... แล้วเจ้าเชื้อไตรโคเดอร์มา นี้จะหาได้จากที่ไหนครับ....  :(
ตอนนี้นำไปแล้วสอง... ไม่รู้จะมีใครตามทันม๊ายเนี่ย.... อิ อิ อิ....

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
ประโยชน์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มา

1. ไตรโคเดอร์มาลดกิจกรรมของเชื้อราสาเหตุโรคพืช

เชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิดสามารถเจริญได้ โดยอาศัยอาหารทั้งจากซากพืชอาศัยโดยตรงในขณะที่กำลังเข้าทำลายพืชอยู่ หรืออาสัยวัสดุอินทรีย์จำพวกเศษซากที่กำลังย่อยสลาย ตัวอย่างเช่นเชื้อราพิเที่ยม  เชื้อราไรซอคทอเนีย  และเชื้อราสเคลอโรเที่ยมเป็นต้น  ส่วนเชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราที่ไม่ทำให้พืชเกิดโรค จึงไม่สามารถใช้อาหารจากพืชปรกติได้ แต่อาศัยอาหารจากอินทรีย์วัตถุ และเศษซากพืชในดินแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น   ดังนั้นเชื้อราไตรโคเดอร์มาจึงอาจมีผลกระทบต่อกิจกรรมของเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้ในช่วงระยะที่เชื้อโรคอาสัยอาหารจากอินทรีย์วัตถุเป้นสำคัญ  กิจกรรมที่สำคัญของเชื้อราสาเหตุโรคพืชประกอบด้วย การงอกของสปอร์ การเจริญเติบโตของเส้นใย โดยใช้อาหารจากเศษซากพืชและอินทรีย์วัตถุ การสร้างส่วนขยายพันธุ์ให้มีปริมาณมากและการแพ่หระจายของเชื้อเป็นต้น  เชื้อราไตรโคเดอร์มาบางสายพันธุ์มีคุณสมบัติในการลดกิจกรรมของเชื้อราสาเหตุโรคพืชดังกล่าว โดยสามารถพันรัดเส้นใย แล้วปลดปล่อยเอนไซม์ออกมาหลายชนิด เช่นไคติเนส  เซลลูเลส กลูคาเนส เพื่อสลายผนังเส้นใยของเชื้อโรคก่อนที่จะแทงส่วนของเส้นใยเข้าไปในเส้นใยของเชื้อโรค กิจกรรมด้านการเจริญของเส้นใยเชื้อโรคจะลดลงมาก ส่งผลให้กิจกรรมเกี่ยวกับการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของเชื้อโรคลดลงด้วย
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
นอกจากนี้ในกรณีที่เชื้อโรคกำลังเข้าทำลายรากพืชหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช เช่นบริเวณรอยแผล รอยตัด (ในกรณีทีเราปลูกเฟิน  ตอนเราผ่าแบ่งหน่อ  ปาดพัพ  )  เชื้อราไตรโคเดอร์มาจะทำหน้าที่ขัดขวางกิจกรรมการเข้าทำลายของเชื้อโรคบริเวณดังกล่าวได้ โดยการแข่งขันใช้อาหารและรบกวนการเจริญเติบโตของเชื้อโรคพืชทุกระยะเช่น การงอกของสปอร์ การรบกวนนี้จะส่งผลให้กิจกรรมต่างๆของเชื้อโรคลดลงในที่สุด
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
2.  เชื้อราไตรโคเดอร์มาลดปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคพืช

ปริมาณของเชื้อราสาเหตุโรคพืชมักมีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับกิจกรรมการเจริญเพื่อสร้างเส้นใยและสปอร์ทั้งในและบนส่วนหรือบริเวณของพืชที่ถูกเชื้อโรคเข้าทำลาย ดังนั้นเมือ่กิจกรรมการเจริญและพัฒนาของเส้นใยเพื่อเข้าทำลายพืชอาศัย ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสืบพันธุ์หรือสร้างส่วนโครงสร้างเพื่อการขยายพันธุ์ของเชื้อโรคถูกขัดขวางหรือรบกวนโดยเชื้อราไตรโคเดอร์มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะทำให้ความรุนแรงของการเกิดโรคลดน้อยลงยังส่งผลให้ปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคพืชลดลงจนอยู่ในระดับที่ไม่สามารถเข้าทำลายก่อให้เกิดความรุนแรงต่อพืชที่ปลูกได้ 

เชื้อราไตรโคเดอร์มา สามารถเข้าทำลายส่วนที่เป็นโครงสร้างของเชื้อสาเหตุโรคพืชที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการสืบพันธุ์หรือเพื่อการอยู่รอดภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ เช่น  กรณีของเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่เข้าทำลายเม็ดสเคลอโรเที่ยมของเชื้อราสเคลอโรเที่ยม รอส์ฟสิไอ(ราเม็ดผักกาด) ทำให้เม็ดสเคลอโรเที่ยมฝ่อตายก่อนที่จะมีโอกาศงอกเป็นเส้นใยเพื่อเข้าทำลายพืช แสดงให้เห็นว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มามีบทบาทสำคัญในการเข้าทำลายเชื้อโรคพืชขณะที่อยู่ในระยะพักตัวได้ ส่งผลให้เชื้อโรคพืชลดลงอย่างต่อเนื่อง

**เชื้อราสเคลอโรเที่ยม  เราจะพบบ่อยมากๆในบริเวณโคนต้นเฟิน หรือกล้วยไม้ มีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆชัดเจนมาก กำจัดยาก และยาสารเคมีที่กำจัดก็เป็นยาเฉพาะและราคาแพงมากด้วยค่ะ  เวลาลูกค้ามาปรึกษาเรื่องราตัวนี้ แล้วลูกค้าปลูกเฟินหรือกล้วยไม้แค่1-2ต้น จะมีปัญหาในการแนะนำยามาก เนื่องจาก ยาจะมีขนาดแพคใหญ่แล้ว ราคายังสูงอีกด้วย**

ไว้อุ๊จะถ่ายรูปเชื้อราตัวนี้มาให้ชม  กำลังงามสวยเชียว เห็นเมื่อวาน
« Last Edit: June 26, 2008, 08:08:45 PM by wanna »
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
3. ไตรโคเดอร์มาเพิ่มการเจริญเติบโตของพืช
นอกจากเชื้อราไตรโคเดอร์มาจะช่วยป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อโรคพืชหลายชนิดแล้วยังพบว่าไตรโคเดอร์มาเพิ่มการเจริญเติบโตและการสร้างดอกของพืชอีกหลายชนิด แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดสำหรับกลไกนี้สำหรับกรณีการเพาะเมล้ดที่ปลูกในดินโดยโรยด้วยไตรโคเดอร์มา พบว่ามีอัตราการงอกที่เร็วกว่าปรกติ2-3วันและต้นกล้ามีขนาดโตกว่าปรกติ นอกจากนี้ยังพบเปอร์เซนต์การงอกและจำนวนต้นที่รอดตายเพิ่มมากขึ้นด้วย  ในต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาและนิวซีแลนด์มีชีวภัณฑืไตรโคเดอร์มาที่มีคุณสมบัติดังกล่าวแล้วข้างต้นวางจำหน่ายเช่นโพรมอท promot ซึ่งประกอบด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาหลายสปีชีส์
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
ต่อไปนี้เป็นเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถควบคุมได้

1. เชื้อราไฟทอปทอร่า Phytophthora spp.  ที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่า  เฟินจะเป็นตัวนี้มากค่ะ

2. เชื้อราไรซอคทอเนีย Rhizoctonia solani  ที่เป็นสาเหตุของโรคเน่าระดับคอดิน  เฟินในระยะกล้าเล็กๆจะเป็นค่ะ

3. เชื้อราพิเที่ยม Fusarium spp. เป็นสาเหตุของโรคเหี่ยว

4. เชื้อราสเคลอโรเที่ยม  Sclerotium rolfsii เป็นสาเหตุของโรคโคนเน่าและโรคเหี่ยวของพืชหลายชนิด  ชายผ้าสีดามักเป็นบ่อยค่ะ
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
วิธีการนำเชื้อสดไปใช้ค่ะ

1.  แบบฉีดพ่น อย่างที่อุ๊ทำให้ดูค่ะ  ต้องกรองให้ดีค่ะ ไม่อย่างนั้นจะอุดตันหัวฉีด  อัตราใช้ คือ 4-8 ถุงเชื้อสด ต่อน้ำ 200 ลิตร

2.  แบบคลุกกับปุ๋ยหมัก  ในอัตรา เชื้อ 2 ถุง ต่อปุ๋ยหมัก 1 กระสอบ 50 กก. รำละเอียด 10 กก.  คลุกให้เข้ากัน แล้วเอาไปใส่ในโคนต้นไม้ที่เราต้องการ


การทำแบบนี้ เราควรทำทุก 3 เดือนค่ะ  มันจะได้ต่อเนื่องแบบยั่งยืนค่ะ :D :D :D
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
เจ๊อุ๊ครับ.... แล้วเจ้าเชื้อไตรโคเดอร์มา นี้จะหาได้จากที่ไหนครับ....  :(

แบ่งจากอุ๊ไปได้ค่ะ เชื้อแห้งขวดละ 380 บาท  สามารถทำเชื้อสดได้ราวๆ 200 ถุงข้าว 250 กรัม ค่ะ  เอาไปแบ่งเพื่อนๆได้มากมายมหาศาลค่ะ   วิธีการเก็บก็เอาไว้ในช้องแช่ผักค่ะ  เก็บได้นานหลายปีค่ะ :D
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ

wanna

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46,810
 • มารเหม่งอุ๊
วันนี้พ่นไปหลายต้นเลยค่ะ  ลองเน่าแบบนี้
"เหตุเกิดจากไฟ เราเลือกได้ว่าจะเป็นไฟ หรือน้ำ ถ้าเลือกเป็นไฟ ก็เผาใจตนเองและผู้อื่น ถ้าเลือกเป็นน้ำ ก็นำความเย็นสบายมาสู่สองฝ่าย"
ดังตฤณ